Más del fracasu los ordenadores en clase

Fai poques feches (13/06/11) asoleyaba equí una carta de La Vanguardia onde un profesor nun solo calificaba como un fracasu la presencia d'un ordenador por escolín en clase y de l'ordenador como métodu de trabayu envede'l llibru. Otra más, esta d'un pá (La Vanguardia, 11/06/11):
De tot el ventall de coses que els governs han fet per ajudarnos —els xecs, els 110 km/h, etcétera— de les mes cares i inútils ha estat l'ordinador escolar. Que moderns i avancats! Ara sí que estem al nivell mundial, se sentia a dir. No res, seguim estant a la cua d'Europa quant al nivell escolar, ais nostres filis els costa mes concentrar-se perquè están mes pendents del Facebook, xats, vídeos, etcétera. Els pares gastem una fortuna en ordinadors, reparacions, tinta d'impressora, línies ADSL, paper... Qué passa quan el cap de setmana vols sortir a fora? T'has d'emportar la impressora, la connexió, el carregador... Hi ha estadístiques de resultats en relació als anys dels llibres i els actuals? Senyora consellera, directors d'escola, mestres, espavileu, que ja fa massa anys que només protesteu i no pareu de tenir fracassos. I no ens ho podem permetre.

PERE AMAT
El Prut de Llobregat

No hay comentarios: