Estorninos na Plaza L'Habana (Moreda, Xixón) (II)
A les 11,44 la mañana. Sorprendiérenme primero col so cantu, llueu sorprendílos yo a ellos cola cámara. El día 07/12/11, na Plaza L'Habana, Xixón.

No hay comentarios: