Lloreos nel Parque Fluvial

Una mata lloreos nel Parque Fluvial, a l'altura de Viesques, en Xixón.La semeya, del 19/11/11, viéspera d'elecciones.

No hay comentarios: