Cales n'avientu

N'El Piqueru, Llastres, d´una vecina que en tol añu cales maravioses, delles blanques, delles marielles.

El 14/12/13.

No hay comentarios: