LLoredales como sebies


Pa separtar finques o predios.


El 23/01/15, a les 9,50. Dende Los Pericones, Xixón.


El 23/01/15, a les 9,27. Los Pericones, Xixón.

No hay comentarios: